Senior fellow David Smith on ABC Radio National Drive.